Dorota Łukaszuk

Dorota Lukaszuk

Jestem lekarzem z wieloletnią praktyką, zajmuję się kompleksową opieką nad całą rodziną od najmłodszych do najstarszych. Wspópracuję z zespołem składającym się z pielęgniarek, opiekunek, rehabilitanta, psychologa, dietetyka, co daje możliwość kompleksowej opieki w warunkach domowych.

Geriatra potrzebny od zaraz

Społeczeństwo się starzeje na ten proces mają wpływ dwa czynniki wydłużenie życia i zmniejszenie ilości osób młodszych ( spadek ilości urodzin). Zmienia się również schemat rodziny z wielopokoleniowej na rodziny składające się z samotnych dorosłych wychowujących dzieci i zapracowanych dziadków często oddalonych znacznie od siebie z powodu migracji za pracą.
Osoby starsze wymagają wnikliwej kontroli stanu zdrowia w tej grupie wiekowej znacznie zwiększa się ilość chorób nowotworowych, chorób serca, chorób związanych z układem ruchu, chorób degeneracyjnych układu nerwowego . Istnieją dwa modele opieki pierwszy w którym całą rodziną zajmuje się lekarz rodzinny i drugi w którym osobami starszymi zajmuje się specjalista lekarz geriatra. Mimo że proces starzenia się społeczeństwa obserwujemy już kilka lat rozwój gerontologii i geriatrii w Polsce dopiero się rozpoczął i na razie niema zbyt wielu lekarzy o tej specjalności.
Najbardziej optymalna wydaję się być opieka specjalisty gdyż łączy on wiedzę z wielu dziedzin i dostosowuje leczenie indywidualnie do starszego pacjenta. Starszy człowiek to często osoba schorowana z licznymi dolegliwościami z różnych narządów i układów. Lecząc się u kilku specjalistów jest narażony jest na polipragmazję, czyli przyjmowanie licznych leków często wykluczających się lub wchodzących w niekorzystne interakcje. Lekarz geriatra jako główny prowadzący leczenie pacjenta minimalizuje ilość przyjmowanych specyfików dba aby nie dochodziło do eskalacji leczenia skutków ubocznych jednych leków kolejnymi np. po lekach przeciwbólowych podawanych z powodu zmian zwyrodnieniowych dochodzi do podrażnienia błony śluzowej żołądka, zatrzymania wody czyli obrzęków i zaparć . Geriatra znając mechanizmy, fizjologię starzejącego się organizmu zmodyfikuje leczenie przeciw bólowe aby uniknąć powikłań ,jeśli pacjent skieruje się do innych specjalistów może otrzymać kolejny zestaw leków na żołądek , na zaparcia i moczopędnych z powodu obrzęków co może wywołać kolejne powikłania takie jak biegunkę , spadki ciśnienia, zawroty głowy od czego już tylko krok do upadku i złamania kości udowej.
Opieka specjalisty Geriatry pozwala na optymalizację leczenia, skraca czas diagnostyki i minimalizuje kosztowne konsultacje specjalistów. Podejście całościowej opieki daje dużo lepsze efekty niż łączenie zaleceń kilku specjalistów medycyny narządowej np. kardiologa, który nakierowuje swoje działanie na układ krążenia i dąży do uregulowania ciśnienia na poziomie niskim zgodnie z wytycznymi Towarzystw Kardiologicznych, przy którym pacjent ma zawroty głowy i jest senny w ciągu dnia ; neurologa, który walczy z konsekwencjami niskiego ciśnienia włączając leki na zawroty głowy. Optymalizacja leczenia nie tylko wydłuża życia ale też podnosi jakość , wydłuża samodzielność osób starszych co za tym idzie zwalnia dzieci z konieczności stałej opieki nad starszymi rodzicami.
Starszy pacjent to często cały zestaw różnych problemów, którym trzeba sprostać w warunkach domowych stąd lekarze geriatrzy współpracują z rehabilitantami, psychologami , dietetykami aby wspomóc pacjenta wszechstronnie. Do zespołu terapeutycznego wchodzi również opiekun, asystent chorego. Często opiekę nad osobą starszą pełni jej partner życiowy -w tym samym wieku lub dzieci -które same wchodzą w wiek emerytalny, wnuki- pracujące i wychowujące potomstwo. Liczne obowiązki i odpowiedzialność za zdrowie i życie bliskiej osoby jest bardzo wyczerpujące. Geriatra służy pomocą przy organizacji opieki, właściwie zorganizowane wsparcie zapobiega wyczerpaniu opiekuna.
Ubolewam nad tym iż niema wystarczającej ilości lekarzy ze specjalnością w dziedzinie geriatrii aby objąć opieką specjalistyczną chociaż najstarszą grupę seniorów. Mam nadzieję że coraz więcej lekarzy rodzinnych będzie chciała poszerzać wiedzę z tej dziedziny.